DUCHOVNÍ JASNOZŘIVÁ POSELSTVÍ 
 PORADENSTVÍ KONZULTACE
 
 
 

Provádím hloubkově energeticko-duchovně-poradenské konzultace. Ve své práci využívám poznatků z oblasti práce s hlubokými emocemi, práce s podvědomím, vysokovibrační vesmírnou energií, očistný fialový plamen nanebevzatého mistra Saint Germaina, nanebevzatých mistrů, archandělů. Každá energetická konzultace je individuální a citlivě vedena dle potřeb klienta. Při energetických konzultacích jsem mimosmyslově vedena svým vyšším Já, Zdrojem a nanebevzatými mistry.  Součástí  energetické harmonizace a konzultace jsou i metafyzická čtení klienta a následná sdělení,vize, v některých případech je pro klienta nutná hluboká regresní terapie,aby se zbavil svých omezení a  bloků v životě.

Poskytuji duchovní poradenství, práce s energií  a konzultace ve všech životních oblastech - zaměstnání,finance,partnertství.

Pomůžu vám určit vaše životní poslání a životní úkol. OD narození disponuji mimosmyslovými schopnostmi. Čištění,skenování a následné harmonizování energetických center. Posílání energií pro posílení i celkovou revitalizaci organismu. Harmonizace aury + ochranné energie. 

Energetické konzultace jsou vhodné i pro děti. Předáváním vesmírné energie aktivuji a zároveň očišťuji energetický systém člověka,který se tzv.nastartuje a je odolnější před vnějšími vlivy prostředí, člověk se lépe vyrovnává s každodenním stresem atd.

Klientům rovněž sděluji afirmace, modlitby, přesné instrukce a rady, které jim dále budou pomáhat ve všech oblastech jejich života. Je velmi důležité pochopit a uvědomit si,že když změníme myšlenky,tak změníme i svůj život. 

Mým cílem je,aby si klient mohl dále pomoci ve svém životě sám a neměl na mě vybudovanou závislost.

Energetické konzultace zharmonizují vaši auru,odstraní bloky v energetickém systému a ukáží vám směr v životě.....Další práce je už na každém z vás, milí lidé a klienti.....

Motivuji své klienty,aby dále na sobě pracovali a vytvářeli si jenom pozitivní příležitosti ve svém životě.

Možnost konzultací osobně,telefonem,nebo po Skype. Po domluvě můžu přijet i za vámi domů.

V případě vašeho zájmu uspořádám seminář, přednášku, setkání i ve vašem městě.

Konzultace nejsou náhradou lékařské péče a nejsou zde poskytovány služby lékařského a zdravotního charakteru.