Channeling II

                                                 VII.kapitola

                                                Velkolepý svět

V dnešním světě je nouze o lásku. Lidé se nezastaví,pořád utíkají,jsou v poklusu.Je to až zarážející,že lidé jdou pořád v takovém proudu a tempu dál. Svět volá STOP! Zastavte se proboha kam spěcháte? Zklidněte se lidé. Začněte už konečně používat své skutečné schopnosti. Máte všichni obrovský potenciál. Bylo vám všem doslova vtloukáno do hlavy,že jste slabí,malí,bezmocní. Ale není to tak. Jste velmi mocné bytosti světla.  Jste Bohy ve svém nitru, životě. Nic vás nemůže ohrozit a zastavit. Jenom vy sami. Nadchází čas,kdy si lidstvo musí uvědomit svou sílu a naučit se ji používat. Je to velmi důležité. Všichni máte takové schopnosti.

Planeta  Země volá po obnově,pláče,prosí o pomoc. Ve vesmíru každá planeta,hvězda vydává určité zvuky a vibrace,které jsou buď  harmonické či disharmonické. My andělé to vidíme a slyšíme jak planeta Země trpí,vydává tóny,zvuky jimiž prosí o pomoc.Je to velice smutné. Proto vám lidem chceme pomoct. Záleží jenom na vás. Jak již víte, nejste ve vesmíru sami. Zemi sledují spřátelené mimozemské civilizace, které oslovují lidi. Nabízí vám pomoc. A pomoc přichází. V této době transformace kdy Země se očišťuje a chystá na velký vzestup je důležité, abyste vy lidé byli ochotni spolupracovat s mimozemskými civilizacemi. Mají velkolepé projekty na záchranu planety Země. Budou oslovováni takoví lidé, kteří budou prostředníky mezi  Zemí a mimozemšťany. Jsou to velmi mírumilovné,láskyplné bytosti,které vám chtějí pomoci. Planeta Země je v křeči. Proto jsou takové přírodní katastrofy,zemětřesení apod.Země se brání a vysílá jasný signál STOP. Lidé zastavte se a přestře mě devastovat.Já už nemůžu! Tak volá Země…..

Proto velmi apelujeme na vás lidé – otevřete se světlu a bezpodmínečné lásce. Nenechávejte se se stahovat strachem a temnotou. Temnota je na ústupu,ale bojuje a nevzdává se. Tím vás nechci strašit. Jenom upozorňuji a nastiňuji současnou situaci. Lidé musí být informováni. Nastává teď totiž pravý čas!

                                                    VIII.kapitola

                                                  Dvojplameny

Dvojplamen je polovina duše. Ať už v ženské či mužské podobě. Dovolte mi to blíže popsat.Při prvotním počátku stvoření duší vzniká velký světelný třesk. Z něho vzniká dvojštěp tzv.zárodek světla.Vzniká dualita –protipóly-tzv. mužská a ženská část stvoření. Je to velmi složitý a náročný proces. Vznikají obrovské světelné výboje ,které se můžou inkarnovat.

Na počátku vzniku civilizace na Zemi byly všechny dvojplameny v rovnováze a rovnocenném partnerství. Myslím tím vznik Lemurie a Atlantidy. Země byla propojena světelnými proudy a v průběhu těchto let se Země vyvíjela a civilizace vzkvétala. Země byla v tzv.blaženém stavu. Kdykoliv se setkají dva dvojplameny v partnerství je to velkolepý zážitek. Život je naplněný štěstím,láskou,sebeúctou,svobodou,duchovním poznáním a růstem. Takoví lidé žijí ráj na Zemi.  Po zániku Atlantidy se dvojplameny rozdělily po mnoho tisíce let.Země byla na začátku a lidstvo také. Začala doba temna a znovunastolení pořádku. Je to velmi vzdálené,ale zároveň i aktuální. V dnešní době vzestupu země je nutností, aby se lidé znovu spojili se svým pravým Já – svým dvojplamenem. Taková partnerství jsou velmi důležitá a potřebná.  Proudí jím obrovská energie a informace. Je to přímé napojení na Zdroj všeho stvoření. Musíme v dnešní době dávat dohromady taková partnerství. Načasování pro vznik takových svazků je velice vhodné. Možná se ptáte – Jak to poznám,že je to můj dvojplamen? Jednoduše to poznáte srdcem. Cítíte ohromnou lásku,klid a jednotu.je to velice silný intenzivní pocit. A pocity vnitřní intuice se nemýlí. My andělé a světelné bytosti vedeme lidi k novému typu soužití,partnerství.

Nastává teď pravý čas.

 

                                                       IX.kapitola

                                                    Odkaz  Atlantidy

Atlantská civilizace byla velmi vyspělá. Všechno vzkvétalo. Planeta země byla pozemským rájem. Po vpádu negativních energií z vesmíru se všechno změnilo. Lidé začali proti sobě bojovat,až se zničili. Léčení v atlantském chrámu mělo velkou sílu. Šířila se zde obrovská vlna světla a energie. Tyto energie byly velmi silné. Působily na léčení a očistu těla. Lidé byli jako znovuzrození. Probíhalo to tak,že v chrámu léčení seděla na vyvýšeném křišťálovém trůnu velekněžka nebo velekněz, kteří měli čelenku bohatě zdobenou ametystem.všude v chrámu byly umístěny drúzy s křišťálem a ametystem.

Lidé leželi na tzv. křišťálových lůžkách. Stavba chrámu byla vytvořena tak,že kopule měla ergonomický tvar,kterým proudily léčivé proudy energie dovnitř. Když začal velekněz či velekněžka krásně zpívat vysokým zvučným hlasem,tak se aktivovaly světelné paprsky,které přicházely z vesmíru a odrážely se od kopule chrámu. Jako tenké laserové paprsky bílé barvy se odrazily od kopule,kde vytvořily světelnou síť a směřovaly k léčivým hůlkám kněžek. Tyto kněžky cíleně dávaly na nemocná místa pacientů. Vše řídila a koordinovala velekněžka, která přidávala či ubírala léčivé energie. V průběhu léčení se velmi dbalo na čistotu prostoru i myšlenek. Docházelo zde k okamžitým uzdravením. Léčilo se energií SHAMBALLA 25 D a energiemi z Plejád,Lyry a Kasiopei. Tyto energie opět dopadají na planetu Zemi. Mají velký očistný účel. Jejich intenzita je velká. Čistí se všichni a všechno.Pod povrchem země v oceánech jsou ukryty potopené atlantské léčivé chrámy. Musí se aktivovat jejich síla a původní moc. Jen pár lidí v dnešní době má velký úkol při vzestupu Země do vyšší dimenze bytí. Tito lidé a je jich opravdu poskrovnu budou muset použít klíče k jejich aktivaci. Tyto klíče jim budou předány v tranzu. Mentální schopnosti těchto lidí jsou neuvěřitelně vysoké. Je velmi důležité očistit všechny vrstvy planety Země, aby  mohla být konečně propojena se světelnou mřížkou Univerza. Což by znamenalo vymýcení všech temných sil a nastolení rovnováhy s božským tvořením a řádem. Země si přivolává pomoc svým charakteristickým zvukem planet. A jakožto taková přichází.

                                                           X.kapitola

                                                        Význam léčení

Význam léčení energií je pro člověka hodně důležitý. Očišťuje jeho celý energetický systém a přispívá k harmonizaci prostředí. V současné době je channelováno hodně vysokovibračních energií. Mám na mysli systém Shamballa. S tím,jak se Země očišťuje a lidé s ní,tak je zapotřebí nasadit opravdu vysoké vibrace. Není divu,všechno se rychle mění a vyvíjí. Životy lidí jsou hodně kupředu. Je to vidět i v celkových vztazích mezi lidmi. Nadchází doba,kdy se budou setkávat dvojplameny, které vytváří obrovskou láskyplnou světelnou mřížku kolem Země.

Ze srdcí lidí,kteří žijí v takovém partnerství vyzařuje silná energie lásky do světa a obklopuje planetu Zemi. Vytváří kolem ní krásnou světelnou energetickou mřížku. Tato mřížka pomáhá chránit Zemi od energetických útoků z vesmíru. Mám na mysli negativní parazitní formy života ve vesmíru. Všechno je hra na dobro a zlo. V božím vesmírném plánu není místo pro parazitní formy života.

Planeta Země teď prochází  úsekem svého vývoje,který je velmi zatěžující,ale potřebný. Vidím,že hodně aktivních lidí pomáhá Zemi při tomto procesu vývoje. Je zapotřebí posílat  matce Zemi neustále energetickou podporu a vzpruhu.

Stačí se chvíli zastavit,uvolnit se a pomyslet na planetu Zemi. Představit si ,že svým třetím okem  jí posíláme velké množství energie. Můžeme si též představit,jak posíláme velké proudy bílé a zlaté energie.Tato vyslaná energie je živou vodou pro planetu Zemi. Myšlenka má velkou sílu. Na to nezapomeňte milí lidé.

 

                                                             XI.kapitola

                                                         Světelná síť Země

S nadcházejícím rokem 2012 a v dalších letech se musí vytvářet ochrana proti negativním energiím z Vesmíru. Je to tzv.světelná síť  Země,která bude mít ochranný charakter  pro tuto planetu. Již je osloveno několik duší,které sem přišly přímo s tímto záměrem a úkolem jejich duše.  Pracovníci světla se budou sjednocovat  jak po energetické duchovní stránce,tak po fyzické. Světelná mřížka je je teď hodně tenká – spíše je to jenom takový náznak energie,která má chránit Zemi. V dalších letech bude hodně zesilovat. Budou zde nápomocny síly z Vesmíru,které všechno řídí a sledují. Bude to ještě boj na astrální energetické úrovni. Protistrana se nebude chtít vzdát. V Božím kosmickém plánu je plánován vzestup Země a také bude proveden.

 

                                                             XII.kapitola

                                                          Začátek nových časů

Nejenom rok 2012 bude plný změn, ale i roky následující. Nevěřte prosím teoriím a předpovědím,že bude konec světa. Planeta jako taková nemůže zaniknout. Její zánik by způsobil velkou nerovnováhu ve vesmíru. V božím plánu je zrození nové země bez negativních a parazitujících energií. Tím,že bude pár dnů tma v roce 2012 se uvolní veškeré negativní bloky a začne tím ta pravá obroda a zrození nového světa. Nechceme vám milí lidé tímto nahánět hrůzu,ale chceme,abyste byli  připravení, láskyplní a trpěliví. Buďte radostní, energie lásky a radosti rozeznívá andělská  křídla mihotající se ve větru. Svět potřebuje lásku. Všechno špatné odchází a přichází nová éra Země a světla. Země se posune do vyšších vibrací a dimenzí bytí. Všechno půjde snadno,uvidíte to brzy sami ve svých životech. Naslouchejte trpělivě svému vnitřnímu hlasu, nechte se vést intuicí a vzájemnou láskou,která vás obklopuje. Nechte protékat láskyplnou energii vaším tělem,krví,buňkami,orgány. Je to blahodárná lázeň pro vaši duši i tělo.

Děkuji vám za to,že jste si všechna moje sdělení –poselství přečetli . Prosím šiřte je s láskou dále.

Všichni jste krásní poslové světla.

Miluji Vás.

Váš archanděl  Rafael

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode