O mně

 

Šárka Litošová je duchovní konzultantka, poradkyně. Od dětství disponuje mimosmyslovým vnímáním. Velkým zážitkem a zlomem v jejím životě v roce 2000 , bylo setkání s knězem P.Stanislawem Kowalskim v Krakově,kde měl velmi krásnou mši a léčení.Během tohoto léčení jí kněz dal ruce na temeno hlavy, okamžitě  pocítila obrovskou sílu, upadla a dostala se do stavu ,kdy byla mimo tělo. Probíhala tím u ní očista a obnova duše i těla. Byl to velmi zvláštní pocit - vnímat, jak se vám odděluje duše od těla. Měla takový pocit, jako kdyby byla ve stavu klinické smrti. Myslela ,že se už nevrátí zpět do svého těla.Poté k ní promluvil  Bůh a sdělil jí ,že  ještě nezemřela,ale že má poslání šířit světlo, pomáhat lidem, a mnoho lidí čeká na její pomoc. Měsíc poté se jí ve snu zjevil Ježíš a dotkl se  čela a temena hlavy.Týden po tomto zážitku ji velmi silně pálilo temeno hlavy a cítila  se nádherně. Prožívala  opravdu úžasnou  euforii duše i těla. Od té doby se jí změnil život a energie ji už sama vede. V průběhu života  absolvovala několik seminářů osobního rozvoje, motivace a práce s energiemi...Snaží se stále na sobě pracovat a zdokonalovat . 

V současné době se věnuje duchovnímu poradenství a konzultacím, pořádání seminářů s duchovní tématikou, předáváním vysokovibrační atlantské vesmírné energie.Pracuje s říší andělů, archandělů, nanebevzatých mistrů, fialovým očistným plamenem.