Modlitby

 

Modlitby pro specifické potřeby v různých životních                           

situacích - předány channelingem arch.Rafaelem

 

Modlitba za zdraví

Jedná se o velmi silnou modlitbu, můžeme se ji modlit i za druhé lidi,kteří potřebují pomoc a léčení. Pro vyšší účinek si můžeme představovat,jak energie protéká celým naším tělem –zač. u hlavy a postupně jde do celého těla-barva energie je bílá a potom smaragdově zelená.

 

Milovaný Bože, archanděli Rafaeli,nebeští léčitelé,

prosím vás o pomoc při mém uzdravování. Pošlete mi blahodárnou vesmírnou energii, která pročistí a odstraní všechno negativní z mého těla a posílí moji duši.

Představuji si, že jsem úplně zdravá a šťastná.

Prosím o boží vedení a lásku v mém životě. Děkuji vám. Amen.

 

Modlitba za získání vhodného zaměstnání

Nejdražší Bože, milované bytosti světla, archanděli Rafaeli,Michaeli a Urieli,

prosím Vás z celého svého srdce o pomoc při hledání nejvhodnějšího povolání,které mě bude nejvíce naplňovat. Ukažte mi nejlepší směr, kterým se mám dát.

Vidím se již právě teď zcela naplněná a spokojená v mém životě. Jsem zbavena všech starostí. Jsem klidná a vyrovnaná. Poslouchám svůj vnitřní hlas, který mě utěšuje a povzbuzuje.

Již teď se vidím spokojena a naplněna v mém povolání. Přichází ke mně to nejsprávnější pracovní místo.

Děkuji vám. Amen.

 

Modlitba za finance

Při této modlitbě můžeme využít i naši tvůrčí vizualizaci. Budeme si představovat, jak energie peněz vtéká do našeho života a celým naším energetickým systémem. Vizualizaci je nutno provádět denně cca 15-20 minut, nejlépe vleže, v mírném uvolnění a soustředění.

Milovaní andělé hojnosti, milý Bože,

Předstupuji před vás s prosbou o vyřešení mojí finanční situace. Tato situace je pro mě  v tento moment tíživá a působí mi velké starosti. Prosím o velký  boží zásah do této pro mě znepokojující situace. Očistěte mě i moje podvědomí ode všech negativních vzorců a přesvědčení. Vzdávám se těchto negací a přivolávám do svého života hojnost a radost. Ukažte mi nejlepší cestu, kterou se mám dát při vytváření bohatství ve svém životě. 

Děkuji vám. Amen.

 

Modlitba za harmonické vztahy

Milovaný Bože,archandělé lásky,

z celého srdce vás žádám o vyřešení konfliktů v mých vztazích s nejbližšími. Jsem připravená odpustit všechny staré křivdy,které se udály ve všech mých vztazích. Prosím o vyčištění všech mých vztahů léčivou energií lásky a radosti. Odpoutávám se ode všeho negativního a nechávám proudit do všech mých vztahů lásku,mír a pokoj.

Amen.

 

Modlitba na ochranu

Milovaný Bože,archanděli Michaeli,

prosím vás o ochranu před negativními silami. Vytvořte kolem mě ochranný plášť,který mě bude chránit po celý dnešní den. Nechávám kolem sebe proudit bílé ochranné světlo, které mě zároveň očišťuje a chrání. Cítím,jak jsem chráněna a v bezpečí. Děkuji ti Bože, archanděli Michaeli.

Amen.